Van levensboom tot kruis

  - Begintijd en eindtijd -

  20063 (1994)

  Ankh-Hermes, Deventer

  ISBN 978 90 202 0066 9

 


Het meest centrale archetype in het menselijke bewustzijn is de levensboom. In talloze mythen, verhalen en legenden en in alle grote religies komt het symbool van de levensboom voor. Talloos zijn ook de mythen over de val van de mens in relatie tot de levensboom. Het meest bekend in de christelijke wereld is het verhaal uit Genesis 2 en 3, waarin sprake is van 'de boom des levens', symbool van de goddelijke eenheid, en 'de boom van kennis van goed en kwaad', symbool van dualiteit. Op verrassende wijze worden de zondeval en het probleem van goed en kwaad toegelicht vanuit gnostische teksten, esoterie, theologie, psychologie en antropologie. Het drama van de menselijke val is nog steeds actueel. Onwetendheid en begeerte houden nog altijd het rad van geboorte, ziekte, lijden, ouderdom en dood in stand. De weg naar bevrijding uit deze kringloop is gelegen in 'de kruisiging' van de zintuigen. Zo wordt het kruis symbool van het sterven van het ego en de eenwording van de menselijke geest met de geest van het universum, het eeuwige licht.
 Pools:
 OD DRZEWA ŻYCIA DO KRŻYZA

 Klucz do najlepiej strzezonych sekretów duchowosci
 2011 Wydawnictwo KOS
 ISBN 978 83 7649 054 0
 
  
 
  Duits:

  Vom Lebensbaum zum Kreuz
  - Ein neuer Schlüssel zu den Geheimnissen uralter
  Symbole -
  Vertaling: Eva Thielen
  1999 Scherz/Ansata, Bern/München/Wenen
  ISBN 3 502 20235 4