Nieuwsbrief juni 2012 deel 5

*
Het eindspel is begonnen
Nu komt het erop aan!


De beide doelstellingen van de Partij zijn:
 het gehele aardoppervlak te veroveren,
 en eens en voor al de mogelijkheid
 van onafhankelijk denken te vernietigen.
George Orwell, 1984 (20052, blz. 216)


Gruwelijke wapens en experimenten
Tragisch genoeg is hetgeen Michiu Kaku (zie
deel 4 van deze Nieuwsbrief ) ons in zijn publicaties voorhoudt niet hetgeen het Pentagon en de wapenindustrie met hun geheime programma’s nastreven. Zij staan overheersing van de ruimte voor. Daarvoor zullen ze alle wapentechnologieën inzetten om zich onze planeet toe te eigenen. Een oorlog in de ruimte behoort tot hun plannen. De ‘verovering’ van de maan is onder meer bedoeld voor het installeren van ruimtewapens. Zoals we in deel 4 van deze Nieuwsbrief zagen, fungeert de maan tevens als ‘springplank’ of ‘tussenstop’ naar andere planeten en sterrenstelsels.In Imaginary Weapons. A Journey through the Pentagon’s Scientific Underworld (20072) beschrijft Sharon Weinberger de
afschrikwekkende wapens die het Pentagon ontwerpt. De meeste mensen hebben hier nog nooit van gehoord, terwijl er honderden miljarden belastinggeld naartoe gaan, naast geld uit ‘ondefinieerbare projecten’, de zogenaamde black projects. Wapens ter grootte van een golfbal met de kracht van een atoombom, dna-bommen, supergeluidsbommen, elektromagnetische wapens (scalar), antimateriewapens, donder- en bliksemwapens met mythologische namen (de B-2 Spirit bomber), interstellaire bommen (project Orion), superlasers en ‘grasers’ (nucleair aangestuurde lasers), kosmische  robotstrijders, diverse Star Warswapens en Mops (Massive Ordnance Penetrators).

 
Spirit bomber vliegt door de geluidsbarriere

Mops zijn verwoestende bommen die tot zeer diep in de aarde, ja, zelfs door bergen heen, enorme explosies kunnen veroorzaken. Naast de tienduizenden nucleaire, biologische en chemische wapens, is
HAARP een van de meest gruwelijke wapens, waarvoor onder andere Tesla de grondslag legde. Nog onlangs maakte de Braziliaanse fysicus Fran De Aquino bekend dat HAARP niet alleen in staat is het weer te manipuleren en aardbevingen te veroorzaken, maar ook de tijd-ruimte en de zwaartekracht kan manipuleren

George Orwell, auteur en voormalig geheim agent van de Britse geheime Dienst MI6, schreef al in zijn boek 1984: ‘ “Wie het verleden beheerst,” zo luidde de partijleuze, “beheerst de toekomst: wie het heden beheerst, beheerst het verleden.” (...) “Realiteitscontrole” noemden ze dat; in Nieuwspraak: “dubbeldenk”.’ (20052, blz. 43) Realiteitscontrole is nu ook technisch mogelijk geworden door HAARP.

Area 51
In Dulce (New Mexico) circuleren talloze verhalen in verband met buitenaardse contacten in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen Harry S. Truman (33ste graad vrijmetselaar) president van de Verenigde Staten w  as. Truman bekleedde diverse hoge posities in verschillende loges en schreef onder andere het voorwoord voor het tweedelige werk 10.000
Famous Freemasons (1957-1959) van William R. Denslow. In verband met de buitenaardse kwestie richtte Truman de NSA (National Security Agency) op, die als belangrijkste doelstelling heeft: totale controle over onze planeet.In Area 51 (Nevadawoestijn) worden talloze supergeavanceerde wapens ontworpen die tot ver in de ruimte kunnen binnendringen en die volgens sommige insiders gemaakt kunnen worden dankzij ‘alien technology’. In menige Hollywoodfilm wordt deze technologie getoond. De meeste toeschouwers menen dat het louter science fiction is en zijn zich niet bewust waar ze naar kijken.Hoewel Area 51 bekendstaat als een van de meest geheime en best bewaakte militaire plaatsen ter wereld, heeft het merendeel van de mensen er nog nooit van gehoord. Zelfs de president van de VS heeft er geen toegang, laat staan het IAEA (Internationaal Atoom en Energie Agentschap). In Area 51 worden ook
sterrenwapens en drones ontworpen die in dienst staan van Star Warsprojecten. Elders in Amerika worden drones ontworpen voor andere militaire doeleinden. President Barack Obama, die de Nobelprijs voor de vrede kreeg, zet overal ter wereld drones in. Onder zijn regering werd het aantal drones, zoals we in deel 2 van deze Nieuwsbrief zagen, opgevoerd van 2000 naar ruim 7000. Inmiddels blijkt het al om bijna 10.000 drones te gaan en vinden er jaarlijks duizenden aanvallen over heel de wereld plaats, waarbij de president op terror-tuesday met zijn topadviseurs van de geheime dienst overlegt welke ‘terrorist’ er met presidentiële toestemming gedood mag worden. 

Kondigde voormalig president G.W. Bush oorlogen en militaire acties open en bloot aan, vaak voorzien van een religieus-apocalyptisch tintje, bij Obama vinden ze heimelijk plaats, waarbij hij soms gebruikmaakt van ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) om militair ingrijpen te rechtvaardigen. Dit alles onder de noemer van regime change, ‘humanitaire actie’ of het brengen van ‘democratie’. In zo’n
120 landen voert Amerika momenteel een ‘geheime’ oorlog, met gebruikmaking van geheime commandotroepen (en huurlingen) via het Pentagon, de CIA en andere geheime diensten, zoals de Mossad. Tienduizenden speciaal opgeleide commando’s voeren buiten iedere democratische besluitvorming om, een ‘wereldwijde oorlog tegen het terrorisme’. Om dit soort oorlogen te kunnen uitvoeren wordt de mensheid op allerlei wijzen via valse informatie gehersenspoeld. De ene oorlog is nog maar nauwelijks beëindigd of een nieuwe blijkt al voorbereid te zijn. De Star Warsschilden in de voormalige Oostbloklanden werden door Obama niet opgeheven. Integendeel. De ‘Pax Americana’ lijkt geïnspireerd op de ‘dubbelspraak’ uit Orwells 1984: ‘Vrede is oorlog.’ Een onvoorstelbaar lijden spreidt zich over onze wereld uit, waarbij op sluwe wijze gepolariseerd wordt wat maar gepolariseerd kan worden en de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld via de Romeinse tactiek van divide et impera.

De sterrenwapens komen dicht in de buurt van hetgeen Zecharia
Sitchin in zijn boek The Wars of Gods and Men (1985)   beschreef. Maar ook auteurs als Joseph P. Farrell en H.G. Wells hebben hierover geschreven in respectievelijk The Cosmic War. Interplanetary Warfare, Modern Physics and Ancient Texts en The War of the Worlds.
De ‘goden’, naar wie de mensen duizenden jaren met ontzag hebben opgekeken en die hen stap voor stap geknecht hebben en tegen elkaar hebben uitgespeeld door middel van elkaar tegensprekende godsdienstige systemen, ‘heilige boeken’ en pseudo-openbaringen, zijn de ‘gevallen wachters’. Van oudsher worden ze nefilim genoemd, naar wie Alan F. Alford, Andrew Collins, David Icke, Stefan Erdman, Sitchin en vele anderen diepgaand onderzoek hebben gedaan.

    

Duizenden jaren geleden daalden ze naar de aarde af in hun ruimteschepen, die in de mythologische overleveringen verschillende namen  hebben: ‘hemelboten’ (Egypte), ‘vimana’s’ (India), ‘vliegende boten’ (de Hopi-indianen), ‘vurige pijlen’ (verscheidene andere indianenstammen) en ‘glanzende adelaars’ (de Bijbel), Tijdens hun reis maakten ze een tussenstop op de maan. Talloos zijn de mythologische overleveringen waarin de maan en Mars een centrale rol spelen in de oorlog in de hemelen. 

In de ondergrondse laboratoria van Area 51 vinden gruwelijke genetische experimenten plaats die het daglicht niet kunnen verdragen en waarvan een naziwetenschapper als Mengele de boze genius zou kunnen zijn. Marineofficier
William Cooper en insider Branton hebben over Area 51 verhaald. Andreas Rétyi, hoofdredacteur van het grootste Duitstalige astronomietijdschrift Star Observer, schrijft uitvoerig over deze ‘poort naar de hel’ in Streng Geheim. Area 51 und die Schwarze Welt (2001). In zijn Geheimbasis Area 51. Die Rätsel von ‘Dreamland’ wordt vooral de nadruk gelegd op de ontworpen geheime technologie. In The Dulce Book beschrijft Branton vele huiveringwekkende dingen die zich in Area 51 afspelen, waar menig politicus waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft. Dit boek moet men zeker niet gaan lezen voor het slapengaan.Geheimagent
Phil Schneider  was lange tijd werkzaam voor de Amerikaanse regering als geoloog en bouwkundig ingenieur met als specialisatie ondergrondse tunnelbouw. Hij doorbrak het stilzwijgen en onthulde onlangs nog de gruwelijke feiten die zich in Area 51 afspelen. Hij spreekt over een ondergrondse oorlog tussen negatieve buitenaardsen en mensen in Dulce. Schneider beweert dat er met gebruikmaking van supertechnologie al jarenlang vele ondergrondse militaire basissen zijn aangelegd. (Paul Peters, Opnieuw Holocaust Aan De Horizon, 2012)
Zijn informatie stemt volledig overeen met hetgeen andere insiders en auteurs beschrijven.

In de trilogie
In de ban van de ring schreef J.R. Tolkien, hoogleraar vergelijkende taalwetenschap, gespecialiseerd in de mythologie en ingewijd in de oude wijsheid, al in 1955 op symbolische wijze over talloze ondergrondse entiteiten en waarschuwt hij in versluierde taal voor wat zich onder de aarde afspeelt.
Area 51 heeft ook een rol gespeeld bij de totstandkoming van de eerste atoombom. De beste fysici uit de wereld hebben hieraan meegewerkt in het zogenaamde
Manhattanproject. Deze bom werd gefinancierd en getest door DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), het militaire onderzoeksinstituut van het Pentagon.De invloed van de wapenindustrie
Het is begrijpelijk dat de wapenindustrie (met Wall Street) een van de grootste sponsors van presidentskandidaten is. Zo zat
Lynn Cheney tot februari 2001 in de directie van Lockheed Martin, de Amerikaanse militaire vliegtuig- en wapenindustrie. Lynn is de vrouw van Dick Cheney, die, voordat hij vicepresident werd onder G.W. Bush, de hoogste baas van het Pentagon was en daarna de belangrijkste man van oliegigant Halliburton.
Richard Perle, die als bijnaam ‘prins der duisternis’ heeft en bevriend is met premier Benjamin Netanyahu van Israël, was voordat hij een hoge positie in het Pentagon kreeg werkzaam bij de wapenfabriek Soltam in Israël. Via de Israëllobby oefende hij een grote invloed uit op de keuze van een aantal Amerikaanse politici en breidde hij de wapenleveranties naar Israël uit. Hij was een van de belangrijkste architecten van de oorlog in Irak. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de vele die voorhanden zijn. Inmiddels zijn Bush, Cheney, Rumsfeld, Blair en een aantal van hun medewerkers in officiële beschuldiging gesteld van oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid door het Kuala Lumpur War Crimes Tribunal. Zij worden ook verantwoordelijk gehouden voor de talloze folteringen in onder andere de oorlog in Irak.   

De misdaden van een aantal wereldleiders worden nu in het volle daglicht gesteld. Laten we hopen dat spoedig op grote schaal ontdekt wordt welke krachten achter die wereldleiders staan. De wapenindustrie is ‘slechts’ een van de belangrijkste sponsors van presidenten. Andere sponsors zijn de farmaceutische en de petrochemische industrie, de telecommunicatiebedrijven en natuurlijk de grote internationale banken. Overal duiken dezelfde namen op. Talloos zijn de dwarsverbindingen naar diverse multinationals. Het militair-industrieel complex heeft al lange tijd de macht in handen en tracht op allerlei wijzen zijn doeleinden te realiseren, daarbij aangedreven door krachten die de meeste vertegenwoordigers ervan nauwelijks vermoeden.  

‘Van de Prins geen kwaad’ en het imago van Rockefeller
Prins Bernhard kreeg van Lockheed een slordige 1,2 miljoen dollar aan steekpenningen in ruil voor het promoten van Starfighter F104 (sterrenvechter!) in Nederland. De Prins was overigens bij meer wapenleveranties betrokken (onder andere aan Indonesië).
De zogenoemde Lockheed-affaire leidde in 1976 tot de instelling van een staatscommissie die de gangen van de Prins moest nagaan. De Prins der Nederlanden verloor het recht om zijn kleurrijk legeruniform met insignes bij openbare gelegenheden te dragen. Achter de schermen gaan de wapenfabrikanten natuurlijk gewoon door met hun promotiebeleid en blijven ze prinsen, koningen en diplomaten die te verlokken of te chanteren zijn, benaderen.
Behalve dat prins
Bernhard lid was van de SS (Schutzstaffel) en de SA (Sturmabteilung), militaire organisaties van de nazipartij, was hij ook officieel lid van de nazipartij NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei). Vanaf 1936 was hij in Parijs werkzaam bij een van de dochterbedrijven van het internationale nazi-oorlogsbedrijf IG Farben, dat wereldwijd zo’n 900 vestigingen heeft en onder meer Zyklon B voor de gaskamers van het Derde Rijk produceerde. Verder vervulde prins Bernhard een belangrijke rol bij de oprichting van de Bilderbergclub. Bovendien onderhield hij uitstekende relaties met de machtselite, onder andere met de Rockefellers en de Rothschilds. Historicus Gerard Aalders van het Niod (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) is een van de auteurs die diepgaand onderzoek deden naar het verleden van de Prins, onder andere in zijn boek De Prins kan mij nog meer vertellen (2009).Belangrijkste initiator van de Bilderbergclub was Joseph Retinger, die net als prins Bernhard bevriend was met
David Rockefeller. Mede dankzij de Bilderbergclub had de Prins een wereldwijd zakennetwerk opgebouwd, waartoe ook Lockheed behoorde. David Rockefeller deelde naar aanleiding van de Lockheed-affaire mee dat hij niet aan de Bilderbergconferenties zou deelnemen zolang prins Berhard daaraan verbonden bleef. Wie het onthutsende boek The Truth about Rockefeller. ‘Public Enemy No.1.’ Studies in Criminal Psychopathy [1964] van Emmanuel M. Josephson leest, beseft hoe onvoorstelbaar schijnheilig dit standpunt was. Het had meer te maken met de instandhouding van Rockefellers imago dan met oprechte verontwaardiging. Al in 1911 liet het Opperste Gerechtshof van de VS bij monde van rechter Landis weten: ‘Voor de veiligheid van de Republiek verordenen we nu dat deze gevaarlijke samenzwering [van de Rockefellers] beëindigd moet worden op 15 november (1911)’ [1964, blz. 18]. Rockefeller kreeg een geldboete, maar de samenzwering ging gewoon door en kreeg een wereldwijde vertakking.

 David Rockefeller

John Perkins, die de wereld van de multinationals als insider kent, gebruikt in zijn boek Bekentenissen van een economische huurmoordenaar niet het woord ‘samenzwering’, maar duidt de samenwerkende machtselite van banken, bedrijfsleven en militaire sector aan als de ‘corporatocratie’. Hij ziet de Rockefellers als de centrale macht in de wereld. Tot de enorme macht van de Rothschilddynastie was Perkins toen nog niet doorgedrongen. In zijn boek Hoodwinked (2009) trekt hij het gordijn van de werkelijke oorzaken van de huidige ineenstorting van de wereldeconomie nog verder open en wijst erop dat we bedrogen (hoodwinked) zijn door de ceo’s die de corporatocratie runnen.

Hij concludeert dat de lijst van roofzuchtige kapitalisten zeer uitgebreid is. Alleen al Amerika telde in 2008 355 miljardairs (45% van het totaal in de wereld). Hun gezamenlijke kapitaal bedroeg toen meer dan 1 biljoen dollar (blz. 83). Genoeg om een eind aan alle armoede in Amerika en een flink aantal ‘ontwikkelingslanden’ te maken. Dat Rockefeller overigens niet bepaald ethisch met geld, goederen, grondstoffen en vooral met mensen omgaat, wordt uitvoerig beschreven in The The Rockefeller File van Gary Allen [na 1975]. In dit dossier wordt de Rockefellerfamilie uitvoerig doorgelicht, speciaal haar enorme financiële bijdrage tot realisering van de nieuwe wereldorde. 

Een ander prominent lid van de Bilderbergclub en medeoprichter van de Club van Rome (o.a. gesponsord door de Rockefellers) is de inmiddels overleden eigenaar en president-directeur van Fiat,
Giovanni Agnelli (32ste graad vrijmetselaar). Agnelli en de Franse bankier Edmond de Rothschild (ook een Bilderberger) keken totaal anders naar de Lockheedaffaire en zagen geen enkele reden waarom prins Bernhard vanwege het aannemen van smeergeld de Bilderbergclub zou moeten verlaten. Door zijn beslissing bleef Rockefeller uit de opgestoken Lockheedstorm en wist verder van de Prins geen kwaad.

Het Comité van 300
Agnelli was ook lid van het machtige
Comité van 300, een soort voorlopige wereldregering. In het boek The Committee of 300 legt econoom en politiek wetenschapper John Coleman (©1997-2006) met grote moed ‘de hiërarchie der samenzweerders’ bloot. (Zie vooral blz. 405-431 van de door mij geraadpleegde Duitse editie Die Hierarchie der Verschwörer. Das Komitee der 300, 20114.) In het uitstekend gedocumenteerde boek The Tavistock Institute of Human Relations: Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of the United States of America (2006) onthult Coleman de immense macht van Tavistock als mind control-instituut, dat wereldwijd van zeer grote invloed is op alle gebieden van de maatschappij. Een van de sponsors van het Tavistock-Institute is Rockefeller. Als men onderzoek doet naar de sponsors van leerstoelen en wetenschappelijke fondsen, is het niet vreemd dat boeken als die van Coleman op universiteiten niet geraadpleegd worden. Leden van het Comité van 300
Onder de bekende
vroegere en huidige leden van het Comité van 300 vermeldt Coleman onder andere Dean Acheson, Giovanni Agnelli, Arthur Balfour (van de Balfour Declaration), Warren Buffet, Edward Bulwer-Lytton, Mc George en William Bundy, G.W. Bush, Houston Stewart Chamberlain, Sir Winston Churchill, Constantijn van Oranje-Nassau, Etienne Davignon, de Delanofamilie, DuPont, John M. Forbes, Dennis Gabor, Averell A. Harriman, kolonel Mandel House, Samuel Huntington, Aldous Huxley, John Maynard Keynes, Henry Kissinger, Max Kohnstamm, koningin Beatrix, koningin Elisabeth II (Groot-Brittanië), koningin Juliana, koningin Margreta (Denemarken), koningin Sofia (Spanje), Kurt Lewin, Giuseppe Mazzini (die samen met de 33ste graad grootmeestervrijmetselaar Albert Pike betrokken was bij de totstandkoming van ‘Het Testament van Satan’, dat in drie wereldoorlogen de onderwerping van onze planeet voorstaat), Lord Alfred Milner, François Mitterand, Jean Monnet, John Pierpont Morgan, Olaf Palme, Aurelio Peccei, Cecil John Rhodes, David Rockefeller, Theodore Roosevelt, Edmond de Rothschild, Maurice Strong, H. van den Broek, Cyrus Vance, S.C. Warburg, Price Waterhouse, Chaim Weitzman en Herbert George Wells, om maar enkele machtige mannen te noemen. (20114, blz. 410-419) Ongetwijfeld bevonden/bevinden zich onder hen personen die zich waarschijnlijk niet echt bewust waren/zijn wat de kleine kern van dit Comité, de ‘Olympiërs’, eigenlijk nastreeft.  

Opmerkelijk is dat belangrijke grondleggers van de EU, zoals Dean Acheson, Max Kohnstamm en Jean Monnet (zie deel 4 van deze Nieuwsbrief) ook voorkomen op de lijst van het Comité van 300, terwijl de invloedrijkste architect van de EU, de voormalige nazi Walter Hallstein (verbonden met het monsterbedrijf IG Farben van de Rockefellers), níet genoemd wordt. In het volgende deel van deze Nieuwsbrief zal ik dit toelichten.
Instituties onder controle van het Comité van 300
Het
Comité van 300 controleert wereldwijd talloze instituties, bedrijven en genootschappen zoals de ADL (Anti Defamation League), die gelieerd is aan de zionistische loge B’NAI B’RITH (‘zonen van het verbond’). B’NAI B’RITH is ontstaan tijdens de vervolgingen van Joodse mensen ten tijde van Hitler-Duitsland. Volgens rabbi Meir Kahane werd B’NAI B’RITH opgericht door de bankiersfamilie Warburg [gelieerd aan Rothschild]. De ADL wordt gesubsidieerd door Rothschild en heeft als taak om onmiddellijk in het geweer te komen als iemand kritiek heeft op Israël, met name op de regering of op de zionistische plannen. Niet Joodse mensen die kritisch staan ten opzichte van Israël of de Israëllobby worden door de ADL of door de door hen gehersenspoelde burgers, die via nogal wat gemanipuleerde media niet beter weten, beschuldigd van ‘antisemitisme’, een uiterst emotioneel beladen woord dat meteen connotaties oproept met de Holocaust. Joodse mensen die kritisch zijn naar Israël of de Israëllobby, zoals Norman G. Finkelstein, Ilan Pappé, Gilad Atzmon of de inmiddels overleden Israël Shahak, worden beschuldigd van ‘zelfhaat’. Sommige van hen wordt zelfs de toegang tot Israël ontzegd, zoals Norman Finkelstein, wiens familie slachtoffer werd van de Holocaust. Hij schreef onder meer de boeken The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering (20033) en De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis (2006).

Onder controle van het Comité van 300 staan bijvoorbeeld ook het Anderson Aspen Institute te Colorado (thuisbasis van het Comité van 300), British Petroleum, de koninklijke families van Koeweit, Jordanië en Saoedi-Arabië, Rupert Murdoch Enterprises, The London Times, TIME, het Stanford Research Institute, het Royal Institute for International Affairs (RIIA), geheime diensten als de CIA en de Mossad, de CFR (Council on Foreign Relations), de Trilaterale Commissie, de Club van Rome, het Committee for the Next Thirty Years, het Committee to Frame a World Constitution, het Canadian Jewish Congress, de Federation of American Zionists, de Fabian Society, de Ford Foundation, de Harvard University, de World Council of Churches, de NAVO, een reeks van geheime genootschappen en banken en ook de Association for Humanistic Psychology, het Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences en het beruchte Britse Tavistock Institute of Human Relations (20114, blz. 430-431), dat wereldwijd controle uitoefent op het gebied van wetenschap, ‘ethiek’, de totstandkoming van ideologieën, de politiek, meningsvorming, new age, hiphop en popmuziek.Tavistock Institute of Human Relations
Tot 1969 was het
Tavistock Institute bij de Amerikanen niet bekend. In dat jaar schreef John Coleman zijn monografie The Tavistock Institute of Human Relations: Britain’s Control of the United States. Het instituut, aanvankelijk gevestigd in Wellington House in Londen (1913), begon als propagandacentrum dat de onbuigzame publieke weerstand moest breken in verband met de oorlogsdreiging tussen Groot-Brittanië en Duitsland. Het project was in handen van de Harmsworth brothers (Lord Rothermere en Lord Northcliffe). Zij kregen het mandaat om een organisatie op te richten die in staat zou zijn de publieke opinie te manipuleren in de richting van de ondersteuning van de Britse oorlogsverklaring aan Duitsland. Sponsors: de Britse koninklijke familie, de Rothschilds (waaraan Lord Northcliffe verwant was door zijn huwelijk), de Milner Group (Lord Alfred Milner was lid van het Comité 300) en de Rockefeller Family Trusts.
Lees op wij worden wakker over het Tavistock Institute …. 

Pschychologische oorlogsvoering
Gedragspsycholoog
Kurt Lewin was een van de kernfiguren van het Tavistock Institute. Geboren in Duitsland, waar hij betrokken was bij programma’s ter controle van de bevolking, vluchtte hij vanwege zijn uitgelekte zionistische activiteiten naar Engeland toen in Duitsland de NSDAP aan de macht kwam. 

 Kurt Lewin en zijn 'learning circle'   

Lewin werd de topwetenschapper en de belangrijkste theoreticus van Tavistock. Hij was gespecialiseerd in
gedragspsychologie (behaviorisme), met name in gedragsmodificatie, brainwashing-technieken en identity change. Samen met de oprichter van de ‘Brainwashing’ Faculteit van het Tavistock Institute, generaal-majoor John Rawlings Reese, psychiater bij het Britse leger, en met steun van onder andere Eric Trist, Margaret Mead en haar man Gregory Bateson (een van de belangrijkste initiators van de LSD-experimenten van het MK-Ultra-programma van de CIA) ontwikkelde Lewin in de Tweede Wereldoorlog de grootste propagandamachine aller tijden tegen Duitsland in zowel Europa als de Verenigde Staten. Lewin en zijn team waren de oprichters van vele denktanks die onder het Tavistock Institute vielen en waren vooral betrokken bij programma’s voor psychologische oorlogsvoering, waar heden ten dage nog steeds gebruik van wordt gemaakt. 

Wereldwijde hersenspoeling
Arnold Toynbee werd directeur van Future Studies aan het RIIA (Royal Institute of International Affairs). Walter Lippmann en Edward Bernays kregen de opdracht om de Britse en Amerikaanse publieke opinie te manipuleren als voorbereiding van deelname van de Verenigde Staten aan de Eerste Wereldoorlog en om president Woodrow Wilson te informeren en te ‘dirigeren’, terwijl Toynbee zich enkel concentreerde op het veranderen (change) van de Britse publieke opinie. In overleg met de Britse koninklijke familie en met goedkeuring van de ‘Olympiërs’ (de innerlijke kern van het Comité van 300) werd de strategie bepaald. Tavistock groeide geleidelijk uit tot een organisatie die het lot van Duitsland, Groot-Brittanië en vooral de Verenigde Staten moest bepalen door hersenspoeling van de massas, mind control dus.

Twee boeken werden als model gebruikt om een nieuwe wereldorde binnen een wereldregering in te luiden: The Climax of Civilisation (1917) van Correa Moylan Walsh en het monumentale werk van de Duitse geschiedfilosoof Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1937). Woodrow Wilson was de eerste Amerikaanse president die openlijk verklaarde voorstander te zijn van een socialistische nieuwe wereldorde binnen een wereldregering. Termen als regime change, change en
collateral damage zijn Tavistocktermen. Colemans boek over Tavistock is een ‘must’ voor iedereen die wil weten hoe mind control en hersenspoeling op wereldwijde schaal plaatsvinden en hoe door middel van misleiding en leugen de publieke opinie gemanipuleerd wordt om overal ter wereld geweld te legitimeren. Ronduit een schokkend boek. Wie het leest kan beter begrijpen hoe ook nu de publieke opinie door de machtselite wordt gemanipuleerd. Denk aan de oorlog van Amerika tegen Irak, de huidige oorlog in Afghanistan en de zogenaamde ‘Arabische lente’.

De Weense psycholoog Edward Bernays, een neef van Sigmund Freud, verklaarde al in de vorige eeuw: ‘Als we de mechanismen en motieven van de groepsgeest begrijpen, is het mogelijk om de massa’s te controleren en te onderwerpen aan onze wil zonder dat ze het weten.’ (Coleman, 2006, blz. 1) Met behulp van de massamedia, denktanks en miljarden van de staat en het bedrijfsleven kon de publieke opinie zo gemanipuleerd worden, dat een oorlog met Irak onvermijdelijk leek.

De dreiging van de aanwezigheid van massavernietigingswapens bleek een grove leugen te zijn van Bush, Blair, Powell en vele anderen. Zo wordt de publieke opinie op dit moment in de richting van een ‘noodzakelijke’ oorlog met Iran gestuwd, omdat dit land over een kernbom zou beschikken of er binnenkort over beschikt, waardoor Israël (dat zelf ongeveer 300 atoombommen heeft) groot gevaar loopt. En ten aanzien van Syrië krijgen we via de mainstreammedia te horen dat de vreselijke afslachtingen in Houla en elders in Syrië werden veroorzaakt door de regeringstroepen van Assad. Ook al gaat het in Syrië om een vreselijke dictatuur, bijna niemand durft in overweging te nemen dat er misschien wel andere dingen aan de gang zijn. Lees bijvoorbeeld het artikel van de Russische journalist Marat Musin om een ander beeld te krijgen van de vreselijke slachtpartij in Houla. (Lees op wijwordenwakker... vertaald naar Global Research artikel, 1 juni 2012)

Na een nieuw bloedbad in het dorp Mazraat al-Qubeir, beschieting van VN-waarnemers en allerlei religieuze conflicten, wordt inmiddels officieel gesproken van een burgeroorlog in Syrië. Bij monde van vooral Hillary Clinton beschuldigt Amerika Rusland ervan dat het gevechtshelikopters levert aan de Syrische regering. Rusland op zijn beurt beschuldigt Amerika ervan wapens te leveren aan het Syrische oppositieleger. Frankrijk wil hardere maatregelen (net als toentertijd in Lybië). Intussen circuleren er zowel in Rusland als in Syrië berichten dat de oorlog in Syrië in feite over de [New] World Order gaat, waarbij Syrië een belangrijke brug vormt om die wereldorde te realiseren.
Lees over bewapening Israël op wijwordenwakker ....  en op wijwordenwakker.....  

Aanpak van ‘samenzweringstheoretici’
Het Tavistock Institute is niet alleen nauw betrokken is bij psychologische oorlogsvoering, maar ook bij talloze andere psychologische operaties, valse-vlagincidenten, het omvormen van een dictatuur tot een ‘democratie’, enzovoort. Maar bovenal heeft het talloze technieken bedacht hoe mensen moeten worden aangepakt die dicht bij de waarheid komen en betiteld worden als samenzweringstheoretici, doemdenkers of fantasten. Een scala van mogelijkheden is uitgewerkt om hen verdacht te maken, hun goede naam aan te tasten, hun carrière te breken, hen te bedreigen of met behulp van psychiaters tot ‘gestoord’ te verklaren omdat ze zouden lijden aan ‘mental disease’. Steeds meer mensen die wakker worden beginnen dit soort leugentechnieken volledig te doorzien. Net als de Bilderbergclub en vele andere machtige organisaties die de nieuwe wereldorde nastreven, worden de vergaderingen van het Comité van 300 in ‘besloten sfeer’ gehouden en zijn er voor de ‘geïnteresseerde leek’ geen notulen te vinden.‘Weten en niet-weten, besef hebben van volstrekte oprechtheid terwijl je tegelijkertijd zorgvuldig geconstrueerde leugens vertelde, terzelfder tijd twee meningen verdedigen die elkaar tenietdeden in de wetenschap dat ze elkaar tegenspraken en toch in beide geloven, logica tegen logica in het veld brengen, de moraal afwijzen en je erop beroepen, geloven dat democratie onmogelijk was en dat de Partij de hoedster was van de democratie, alles vergeten wat vergeten moest worden en het dan weer in je geheugen terugroepen op het moment dat het nodig was en het dan prompt weer vergeten, en bovenal datzelfde proces toepassen op het proces zelf – dat was het summum van spitsvondigheid: bewust een toestand van onbewustheid opwekken en je dan opnieuw onbewust worden van de hypnose die je zojuist had toegepast. Zelfs om het woord “dubbeldenk” te kunnen begrijpen was de toepassing van dubbeldenk nodig.’
George Orwell, 1984 (20052,blz. 43)Conclusie
Het Comité van 300 en het Tavistock Institute vormen tezamen een onzichtbare macht achter het wereldtoneel. De vangarmen van deze octopus reiken tot in bijna alle regeringen ter wereld en bepalen het hele wereldgebeuren buiten de democratie om. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de Bilderbergclub en andere geheime genootschappen. De burger fungeert al jaren als hofnar van de machtselite, maar er wordt volstrekt niet naar hem geluisterd, zoals dat nog het geval was bij de hofnar van de oude monarchen. Hier is sprake van misleiding op het allerhoogste niveau. Misleiding die niet alleen een volstrekte negatie van de menselijke waardigheid van de burger is, maar ook een brute vertrapping van het internationaal recht en de statuten van de rechten van de mens, die door allerlei machinaties en wetten op het ‘terrorisme’ hun geldigheid allang verloren hebben, mede omdat ze – onbewust – door pionnen van dezelfde machtselite werden samengesteld.

Club van Boedapest
Coleman vermeldt in Het Comité van 300 ook het
Stanford Research Center (SRC), dat in 1946 door het Tavistock Institute (o.a. door Kurt Lewin) is opgericht. Het is de grootste militaire denktank ter wereld. Stanfords schrikwekkendste operaties zijn gericht tegen opstanden van de burgerbevolking en vinden in Amerika reeds plaats. Onder de codenaam SHAKY ontwikkelde het SRC, samen met het bedrijfsleven, ELF-stralingswapens en ELF-weermodificatiewapens om vulkaanuitbarstingen en aardbevingen tot stand te brengen bij potentiële vijanden. (ELF = Extrem Low Frequency.)

Andere SRC-programma’s zijn het wereldwijde Business Intelligence Program en de Stanford’s Charles F. Kettering Foundation ‘Changing Images of Man’, die een verandering van zienswijze en gedragsverandering bij de mensen tot stand willen brengen over de richting die Amerika volgens de machthebbers dient in te slaan. Dit programma werd voorbereid door het SRC Center for the Study of Social Policy onder directeur Willis Harmon. Dit alles is terug te vinden in een verslag van 319 bladzijden, dat onder toezicht van het Tavistock Institute en 23 topcontroleurs werd opgesteld door 14 ‘nieuwewetenschapwetenschappers’, waaronder B.F. Skinner (gedragspsycholoog), Margaret Mead (cultureel-antropologe), Sir Geoffrey Vickers (hoge officier van de Britse Geheime Dienst MI6) en Ervin Laszlo. (20114, blz. 189-195)Gaat het hier om de musicus-filosoof
Ervin Laszlo, oprichter van de Club van Boedapest (1993) en auteur van een reeks nieuwewetenschapsboeken, waaronder Je kunt de wereld veranderen (2004), waarvoor de voormalige partijsecretaris en president van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbatsjov (erelid van de Club van Boedapest), het voorwoord schreef? 
Gorbatsjov brak de macht van de Sovjet-Unie door zijn perestrojka (Russisch voor reorganisatie, verbouwing, verandering), waardoor de meeste voormalige Russische ‘kolonies’ nu lid van de EU en de NAVO zijn geworden. Gorbatsjov onderhield al ten tijde van zijn presidentschap goede relaties met Henry Kissinger en David Rockefeller. Woorden als perestrojka of change (Obama) staan voor uitgewerkte sluwe ‘programma’s’ om mensen via mind control in een bepaalde richting te duwen. Change! Yes, théy can!

  Ervin Lazlo

Ervin Laszlo en Aurelio Peccei
De in Hongarije geboren Ervin Laszlo (1932) studeerde op latere leeftijd onder andere aan de Yale University. Hij was bevriend met Agnelli en Peccei (net als Agnelli 32ste graad vrijmetselaar) en een tijdje secretaris van de Club van Rome. In zijn autobiografie Gewoonweg geniaal! beschrijft hij onder andere zijn ontmoeting met
Aurelio Peccei (oprichter en voorzitter van de denktank de Club van Rome), zijn contacten met het Aspen Institute en hoe de Club van Boedapest [die met vele ereleden pronkt die men in andere clubs ook weer aantreft] in nauw overleg met Peccei tot stand kwam (2011, resp. blz. 128-129 en 149-157). Tussen bladzijde 128 en 129 treffen we een foto (nr. 4) van Laszlo aan als jongeman, voorzien van zijn commentaar: ‘Hier poseer ik voor een fotoportret, gemaakt door barones Alix de Rothschild in haar atelier aan de Avenue Victor Hugo.’
Leiden dan toch alle wegen naar de Rothschilds?

Snelle bewustwording absolute noodzaak
Wanneer de mens niet meer in harmonie met de ruimte leeft, ja, er zich zelfs vijandig tegenover opstelt, zal die ruimte hem uiteindelijk iedere ruimte ontnemen. Wat zich momenteel mondiaal afspeelt aan crises, conflicten, oorlogen, aanslagen en zogenaamde ‘revoluties’, kan mijns inziens pas begrepen worden tegen de achtergrond van zorgvuldig geheimgehouden informatie over de zogeheten ‘gevallen wachters’, beter bekend als ‘gevallen engelen’, ook wel ‘anunnaki’, ‘nefilim’ of ‘archonten’ genoemd, zoals ik beschreven heb in
Het huis op de rots gebouwd. (2010, blz. 72-75)
Doordat de gevallen wachters gemeenschap hadden met de dochters der aarde, brachten ze het nageslacht der reuzen voort en zijn ze verantwoordelijk voor het aantrekken van talloze demonen, die sindsdien op aarde infiltreerden en ook wel de ‘nazaten van de slang’ worden genoemd. Het slangenvolk, door auteurs als Icke, Farrell, Bramley en Collins
reptilians, chitauri of ‘slangengoden’ genoemd, is bepaald geen mythe of projectie van de geest, maar bittere realiteit, waarvan de meeste antropologen en mythologen nauwelijks op de hoogte zijn. In de Bijbel is te lezen dat de demonen onder leiding staan van Bäal-Zebub, beter bekend als Beëlzebub, ‘de heer der vliegende wezens’ [demonen], ‘abusievelijk’ vertaald als ‘de heer der vliegen’. Hij is de leider van de gevallen wachters en heeft vele namen, waarvan Satan, Samuel, Sammaël, Ioaldabaoth, Belial, Satanel, Sathanas en Lucifer de bekendste zijn.

De verborgen macht achter de machtselite wordt gevormd door de gevallen wachters en hun demonen, die onze planeet als een tussenschakel zien in hun meesterplan. In sommige geheime genootschappen en loges worden de demonen via bloedoffers, rituelen en magische symbolen opgeroepe n om de eigen kracht en macht te versterken. In de
Faust van Goethe is hier meer over te lezen. In vele oude overleveringen wordt op het bestaan van demonen en bloedoffers gewezen en verkrijgt de persoon die de demonen aanroept macht, die hem echter na zijn dood duur komt te staan: dienstbaarheid aan de demon.

 Faust door Harry Clarke

In het bijbelboek
Leviticus, waarin veel teruggevonden kan worden over brandoffers, meeloffers, zondeoffers en schuldoffers, die Yahweh, ‘de jaloerse god’, welgevallig zijn, treffen we ook een passage aan over het nuttigen van bloed, dat door Yahweh ten strengste verboden wordt omdat daar de levenskracht van mens en dier in zit. Alleen op het altaar mag het bloed gebruikt worden – om de verzoeningsrite te voltrekken. (Leviticus 17:10-14) Voor vegetariërs niet bepaald een frisse aangelegenheid.
Wie het pad van vrijheid en liefde wil gaan, dient zich verre te houden van iedere vorm van bloedoffers of het aanroepen van demonen, geesten of gevallen wachters. De tijdelijke astrale ‘vermogens’ die hij op deze zwartmagische wijze verkrijgt zijn grote obstakels op de weg naar realisatie van zijn goddelijke essentie. Ze maken misschien indruk op de onwetende mens, maar zijn in feite, onwetend, een buiging voor de demonenwereld.

Alleen door snelle bewustwording van het sinistere plan om de (fascistische) nieuwe wereldorde in het leven te roepen via de oprichting van een aantal superstaten, de mensheid te decimeren en degenen die overblijven in een slaventoestand te brengen door totale controle, kunnen we onze kostbare vrijheid veiligstellen en deze prachtige, bedreigde planeet uit de klauwen halen van de demonen, die de volstrekte tegenstanders zijn van waarheid, licht, liefde en mededogen en die de ontwikkeling van onze geestkracht en de realisatie van onze goddelijke essentie trachten te blokkeren. Zij die menen dat demonen niet bestaan en dat het slechts om mythologische thema’s, fabels, ‘conspiracytheorieën’, godsdienstwaan of religieus fanatisme gaat, zouden zich wel eens behoorlijk kunnen vergissen.
 
Onze vrijheid staat op het spel
Onze vrijheid staat op het spel, ook die van hen die menen dat je alles maar aan ‘God’ moet overlaten en die de voorkeur geven aan mystiek zonnen in een ‘verlicht’ bewustzijn. Wie niet bereid is zich met hart en ziel voor de vrijheid in te zetten en er op geweldloze wijze voor wil strijden, verspeelt het hoogste goed.Als de mensen maar lang genoeg in allerlei variaties de leuze ‘vrijheid is slavernij’ uit Orwells 1984 wordt voorgehouden en dit idee zich door hersenspoeling nestelt in zijn geest, dan is het logisch om Orwells vraag in overweging te nemen: ‘Hoe kun je een leuze hebben als “vrijheid is slavernij” wanneer het begrip vrijheid is afgeschaft?’ (20052, blz. 63; zie ook
deel 2 van deze Nieuwsbrief.) Afgeleid door ‘brood en spelen’ en opgejaagd door onzekerheid en angst, zal de mens ‘kiezen’ voor zekerheid en veiligheid en is hij bereid zijn vrijheden op te geven. Tot het moment aanbreekt dat hij inziet dat hij in de val is gelopen. 

De EU: superstaten als onderdeel van een meesterplan
In deel 4 van deze Nieuwsbrief brachten we al de uiterst dubieuze totstandkoming van de EU ter sprake, waarbij alles van bovenaf is opgelegd en er op geen enkele wijze sprake is van een natuurlijke groei van onderop. Steeds meer mensen in Europa worden bevangen door een diep gevoel van onbehagen. Steeds meer mensen doorzien de geldwisselaars die op handige en sluwe wijze de burger steeds meer geld uit zijn zak kloppen via een autocratisch in elkaar gezet ‘noodfonds’, dat bekendstaat als het
Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), dat als rechtspersoon bevoegd is om steeds opnieuw geld of onroerende goederen op te eisen. (Zie deel 3 van deze Nieuwsbrief.) 

Velen vragen zich intussen af of de 100 miljard euro die onlangs naar Spanje ging om de door schandalen geteisterde Spaanse bankensector (speciaal Bankia) te redden ooit teruggekregen zal worden, omdat van tevoren bekend was dat die 100 miljard absoluut ontoereikend zou zijn. Dat zelfs Obama zijn invloed aanwendde en een oproep aan ‘Europa’ deed om toch vooral de Spaanse bankensector te steunen is natuurlijk niet zo vreemd als we in herinnering roepen dat Goldman Sachs een van de belangrijkste sponsors van Obama is. Het is ook niet vreemd dat bijna tegelijkertijd vóór de aanvraag van Spanje om financiële steun
kredietbeoordelaar Fitch de waardering voor de Spaanse banken met drie stappen heeft verlaagd. Dat vervolgens, na de toezegging van de 100 miljard, premier Mariano Rajoy van Spanje vol trots voor de televisie verklaarde dat de lening de kracht van de EU toonde, is alleen maar een camouflage voor een volgende aanvraag, want 100 miljard is natuurlijk ontoereikend. En het is ook niet vreemd dat enkele dagen later Moody’s de Spaanse banken enkele stappen afwaardeert en dat de rente die Spanje aan aflossing moet betalen inmiddels tot bijna 7% is gestegen. En dat intussen van Rompuy met Obama en de kersverse president van Frankrijk, François Hollande, telefoneerde in verband met de kritieke situatie, past ook in dit verhaal.

  Sarkozy is inmiddels vervangen door François Hollande

Het bankroet van Europa komt steeds dichterbij en zal leiden tot de door de machtselite achter de schermen geplande chaos om zo haar werkelijke ‘Masterplan’ te openbaren: de vestiging van een dictatoriale nieuwe wereldorde. Immers, het ESM zal spoedig niet meer over reserves beschikken. Maar het zal uiterst moeilijk worden om via de autocratisch vastgelegde regels nog meer geld te eisen van de diverse landen. De burger begint het vals spelen steeds meer te doorzien. Hij maakt zich niet alleen ongerust, maar krijgt er ook schoon genoeg van.
De politieke ontwikkelingen in Griekenland, de afwaardering van een vijftal Nederlandse banken en de gespannen situatie in Egypte en Syrië maken het er niet rustiger op.

Econoom
Ad Broere publiceerde er al diverse keren over en Arend Lammertink stuurde op 22 mei 2012 een e-mail aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met de verborgen macht van het ESM, die volledig in strijd is met de Europese ‘grondwet’. Er gaan steeds meer stemmen op om terug te keren naar de eigen munt. In zijn boek Europa braucht den Euro nicht bekritiseert voormalig topbankier en bestuurslid van de Deutsche Bundesbank, Thillo Sarrazin, scherp de Duitse en Europese monetaire politiek. Hij is het oneens met bondskanselier Angela Merkel, die stelde dat als de euro schipbreuk lijdt, het gedaan is met Europa. Sarrazin is niet de enige die grote bedenkingen heeft met betrekking tot het functioneren van de onoverzichtelijke (monetaire) Europese Unie. 

Verraad van de democratie
Er gaan ook steeds meer stemmen op om de huidige, volstrekt ondemocratische ontwikkelingen binnen de EU te stoppen. Steeds meer burgers krijgen in de gaten dat Europa veel ouder is dan de 50 jaar die de EU ons voorhoudt en dat het unieke karakter van wat in de Griekse mythologie ‘Europa’ heet een diversiteit was van beschavingen die op een natuurlijke wijze onderlinge contacten en contracten maakten, weliswaar ook toen al niet vrij van strijd en macht. De Griekse mythe over Zeus, die verliefd werd op
Europa, de dochter van koning Agenor van Tyrus (Zuid-Libanon), is in dit verband veelzeggend. De Griekse filosoof Plato gaf het advies dat een land het best bestuurd kan worden door een raad van wijzen. Ook al hoeven we dit advies niet meteen over te nemen, het getuigt niet van wijsheid dat de bureaucraten van de EU eerst de burgers wegzetten als ‘stemvee’, dat al dan niet digitaal ‘ja’ of ‘nee’ mag knikken ten aanzien van hun ‘grootse’ plannen, die op volstrekt ondemocratische wijze tot stand zijn gekomen, en hen dan ook nog het stemrecht ontneemt en hen voorstelt om Brussel nog meer macht te geven, waarbij handig wordt ingespeeld op gevoelens van onzekerheid en angst. Geen enkel wijs mens zal daar in trappen. Er zijn veel manieren om een democratie en een volk te verraden, maar met degenen die dit deden liep het nimmer goed af.

Steeds meer burgers die de geschiedenis van het ontstaan van de EU kennen, merken met verbijstering dat zelfs veel Europarlementariërs al lange tijd de razendsnelle ontwikkelingen binnen de EU niet meer kunnen volgen en de zaak maar overlaten aan ‘specialisten’, zij die steeds meer van steeds minder weten.

  EU parlement

Karl Albrecht Schachtschneider, hoogleraar aan de universiteit van Erlangen (Dld), wees er in zijn lezing van 27 maart 2007 te Salzburg op dat de referenda in Nederland en Frankrijk vertrapt werden, de ‘grondwet’ van de EU via het gemanipuleerde Verdrag van Lissabon tot stand is gekomen en dat vooral de machtselite profiteert van schandelijk hoge inkomens. Zo verdient een rechter van het Europees Gerechtshof zo’n 17.000 tot 20.000 euro per maand, terwijl hij/zij niet eens in staat is het volledige internationale rechtsplaatje te kunnen overzien. Schachtschneider zei dat Duitsland het Verdrag van Lissabon niet had willen ratificeren omdat het een verkapte grondwet is, dat de democratie verkracht is, dat de 130.000 wetten (!) die de EU inmiddels heeft voortgebracht de burger dol maken en dat reeds 84% van alle wetten uit Brussel komen, gemaakt door duizenden gezichtsloze ambtenaren, die de hele dag niets anders doen dan vanachter hun bureau wetten produceren tegen een uitstekend salaris. Het bureau regeert (bureaucratie). Uit een onderzoek blijkt bovendien, aldus Schachtschneider, dat de gemiddelde Duitse politicus nauwelijks op de hoogte is van de Europese politiek en de Europese Unie. (DVD: ‘Was würde die EU-Verfassung für jeden Einzelnen bedeuten?’ Gerwald Sokyn, 2007, www. Eisbrecher.at) 

Goldman Sachs: rovers van de democratie?
Tallozen kunnen de pijlsnelle ontwikkelingen binnen de EU niet meer volgen en hebben de indruk dat de democratie vlak voor hun ogen op slinkse wijze gekaapt is, dat ministers van financiën en Europarlementariërs het totaalplaatje ook niet meer overzien, dat Sarkozy, Merkel en een reeks van politici, ‘gezagsdragers’ en (top)ambtenaren hen een duizelingwekkend rad voor de ogen hebben gedraaid. Zij doorzien dat de macht van Goldman Sachs kennelijk in staat was om Papandreos, de voormalige premier van Griekenland, te vervangen door hun voormalige topadviseur Papademos en om in Italië de politieke clown, mediamagnaat en maffiasympathisant Berlusconi in te ruilen voor hun topadviseur Mario Monti. (
Lees hierover op wijwordenwakker...) Tallozen speuren naar de relatie tussen de Europese Centrale Bank (ECB), geleid door de Italiaanse topbankier en econoom Mario Draghi, en andere centrale banken. Voorheen was Draghi respectievelijk bestuurder van de Bank van Italië, uitvoerend directeur bij de Wereldbank voor Italië en van 2002-2005 vicevoorzitter en directeur van Goldman Sachs International. Ook hier weer zien we de enorme invloed van Goldman Sachs op de ECB. Zolang we dit alles blijven toestaan, zullen er nog meer Midassen komen die het goud van de staat en van de democratie roven. Wie zijn de echte bankovervallers? Wie zijn de echte rovers van de democratie?Tallozen zien ook dat de door de
jezuïeten opgeleide president van de Europese Unie, Herman van Rompuy, zich niet eens meer afstemt op hetgeen onder de mensen leeft. Hij richt zich vooral tot de machtselite en het ambtenarenapparaat en lijkt de diepere wijsheid van de haiku vergeten te zijn. Wie heeft hém trouwens gekozen? En tallozen hebben in de gaten dat José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, steeds meer (soms met stemverheffing) aanstuurt op ‘gehoorzaamheid’ van de lidstaten aan Brussel en dat de financiële ellende in Europa door de financiële perikelen in Ierland, Griekenland, Italië, Spanje en Portugal (welk land volgt?) straks niet meer te overzien is en onherroepelijk tot een explosie van de eurozone en mogelijk van de EU zal leiden. De ratingbureaus kunnen dan de ‘lijken’ tellen die verscheurd worden door vale aasgieren die behendig buiten de media blijven omdat ze meester zijn in het manipuleren ervan.

Tallozen doorzien dat de machtige banken, die steeds maar weer geld van de burger ‘ontvangen’, niet bereid zijn de schulden van landen kwijt te schelden en mee te werken aan een samenleving die gebaseerd is op solidariteit en samenwerking, waarbij geld slechts een tijdelijk middel is ten behoeve van het welzijn van álle mensen, met respect voor ieders cultuur. Zo’n samenleving tilt desbetreffende landen boven hun pijnlijke situatie uit, die mede is ontstaan door een ‘Europees’ wanbeleid. Hun pijnlijke situatie ook nog eens benadrukken door een beschuldigende vinger in hun richting lost niet alleen niets op, maar is onheus.Valse eurovlag en Europasoep
Steeds meer burgers beseffen dat ze monddood worden gemaakt en machteloos moeten toekijken hoe voor hun ogen de superstaat Europa wordt opgebouwd onder een valse eurovlag, vergezeld van de mythe dat we toch allen ‘Europeanen’ zijn. Wie deze visie niet deelt en voor het behoud van de diversiteit der culturen is, waarbij ieder volk het recht heeft op zelfbestuur en op zijn eigen unieke, culturele en spirituele achtergrond, waarden en schoonheid, wordt maar al te gauw voor ‘nationalist’ uitgemaakt, alsof hij een soort misdadiger is of over een beperkt denkraam beschikt. En er is natuurlijk altijd wel een EU-bestuurder die bereid is om met of zonder teleprompter te verklaren dat de autonomie van een land op geen enkele wijze in het geding is. Met een toespeling op Orwell: ‘Leugen is waarheid.’De Europasoep begint een nare smaak te krijgen en de walm van de onderliggende schandalen begint het reukorgaan van de burger te bereiken. De zweepslagen van de staart van de rode eurodraak roepen een nieuwe Sint-Joris op, die niet per se heilig hoeft te worden verklaard.

Ondergronds broeden woede en frustratie en velen vergelijken de huidige toestand met die van de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog, die door dezelfde machten werden gemanipuleerd die de Russische revolutie en de revolutie in China voorbereidden en tot uitvoer brachten. Lees de boeken van de inmiddels overleden hoogleraar economie
Antony C. Sutton, waarin glasheldere analyses staan over de manier waarop oorlogen in elkaar worden gezet en wie voor de gruwelijke misdaden verantwoordelijk zijn. Welke politicus is hiervan op de hoogte en durft dit naar voren te brengen? 

Een grote val
Het lijkt wel alsof er heimelijk een grote val werd opgezet die ieder moment kan dichtklappen en waarin dan de honderden miljoenen mensen die eens op hun leiders vertrouwden, worden opgesloten.
Superstaat Europa is een immense draak geworden, die, met behulp van de
NAVO (die uitgroeide tot een voor de burger totaal oncontroleerbare oorlogsmachine in plaats van een alliantie die zich inzet voor het bewaren van vrede), allerlei ‘gerechtshoven’, ingewikkelde commissies en een ondemocratisch tot stand gekomen Europarlement met duizenden wetten en dolgedraaide papiermolens, versneld de nieuwe wereldorde wil oprichten.
Lees over de NAVO als oorlogsmachine op wijwordenwakker… 

 

Superstaat Europa poogt de burger zijn ijzeren wil op te leggen, niet beseffend dat honderden miljoenen burgers zich nooit zullen laten overheersen door een kleine elitegroep die haar eigen belangen dient, de sacraliteit van het leven dagelijks op grove wijze schendt, voortgaat met het schaamteloos plunderen van de aarde (grondstoffen) en onder de noemer van globalisering haar oude kolonisatiepolitiek voortzet, die iedere dag miljoenen een ontheemd gevoel geeft en in diep lijden stort. Deze elite is vergeten wat liefde, hartelijkheid en vertrouwen is. Ze is vergeten dat alle mensen in diepste wezen met elkaar verwant zijn, dat alle leven door hetzelfde bewustzijn doorstraald wordt. Ze is vergeten dat de kosmische wet ooit alles zal vereffenen. Of met de woorden van de Boeddha: ‘Zoals het kalf uit duizend koeien altijd zijn moeder terugvindt, zo vindt de daad altijd de dader terug.’ 

Wantrouwen in plaats van vertrouwen
Overal groeit het wantrouwen. Het elektronisch juk van de controle van Big Brother via databanken, scans, chips, satellieten en biometrische paspoorten wordt steeds meer als een beklemming gevoeld. Bij allerlei controles wordt de mens steeds meer als vee behandeld. Sinds 9/11 zijn angst en wantrouwen aangewakkerd en lijkt het vertrouwen in elkaar een zeldzame bloem te zijn geworden. Vele politici hebben, soms onwetend, aan het controlesysteem meegewerkt.
Op 22 mei bracht de
BBC het idee naar voren dat iedere baby in de nabije toekomst meteen bij de geboorte gechipt zou moeten worden. De voordelen werden breed uitgemeten: de verwisseling van baby’s is voortaan uitgesloten en in oorlogstijd kan men in dichtbevolkte gebieden of op slagvelden vriend van vijand onderscheiden en vooral wapens zo programmeren, dat ze alleen maar ‘bepaalde mensen’ doden. Steeds meer mensen laten trouwens uit angst voor ontvoering een bewakingschip implanteren.  (Kopp Exklusiv 22/12)

 RFID chip zit overal in

Bij het chipprogramma gaat het (voorlopig) vooral om een RFID-chip, die inmiddels uiterst geavanceerd is en reeds aanwezig is in kledingstukken, paspoorten, kredietkaarten, de OV-chipkaart, boeken, auto’s, en huisdieren. Volgens de richtlijnen van de EU komt de
RFID-chip binnenkort in de nummerplaat van de auto’s. Hiervan wordt gezegd dat het de opsporing van gestolen auto’s  vergemakkelijkt. Er  wordt niet bij verteld dat de bestuurder van elke auto gevolgd kan worden. Straks volgt het verplicht chippen van fietsen, brommers, scooters, steps, kinderwagens, oma die dement is, gevangenen, psychiatrische patiënten, militairen, bewakingspersoneel. Als we niets ondernemen, ons niet bewust zijn van de immense gevolgen van dit chipprogramma, leven we binnenkort in een inhumane, gechipte wereld. In mijn boek Worden Wij Wakker? werd een heel hoofdstuk besteed aan ‘Het gevaar van de chip’, inclusief de nanochip. (20073, blz. 119-211)

Zonnestormen onderweg?
Weinigen beseffen overigens dat een krachtige zonnestorm wel eens een uiterst harde klap zou kunnen uitdelen naar dit diabolische controlesysteem en in staat is het geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Waar duisternis oprukt, reageert letterlijk het (zon)licht.
Op onze website
www.wijwordenwakker.org verschenen de afgelopen jaren regelmatig artikelen over zonnestormen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de mogelijk hevige zonnestormen die eind 2012, begin 2013 losbarsten. Het juninummer van National Geographic van dit jaar kopt: ‘Razende vuurzee. Hoe zonnestormen ons hightech leven bedreigen.’ Het beschrijft de enorme gevolgen van krachtige zonnestormen die dit jaar tot ontlading kunnen komen. In het ernstigste geval zou het hele hightech leven op onze planeet ontwricht kunnen worden, wat betekent dat we een terugval kunnen meemaken in de tijd van vóór de industriële revolutie – zonder elektriciteit en zonder elektronica.

 

‘Als je eenmaal weet dat er zo’n groot gevaar dreigt, ben je moreel verplicht je daarop voor te bereiden. Niets d            oen is moreel onaanvaardbaar,’ zegt Karel Schrijver van Lockheed Martins Solar and Astrophysics Laboratory in Palo Alto, Californië. (National Geographic, juni 2012, blz. 49) Onlangs liet
minister Opstelten nog weten dat de mogelijke zonnestormen grote gevolgen kunnen hebben voor de nationale veiligheid. Een reden voor de regering en de Tweede Kamer om over dit zeer belangrijke onderwerp uiterst snel een openbaar debat te houden. Daar kan dan meteen ook het onderwerp HAARP bij betrokken worden.
‘Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij verkozen niet deel te nemen. De commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een toelichting te voorzien.’ Dit staat in het ‘Verslag over milieu, veiligheid en buitenlands beleid’ van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid’, gerapporteerd door Maj Britt Theorin onder het kopje ‘HAARP.’
Lees het rapport van Maj Britt Theorin, HAARP op wijwordenwakker...

Vermoedelijk liggen er nog tientallen andere uiterst belangrijke rapporten in de laden van EU-ambtenaren, die steeds nieuwe wetten bedenken, terwijl de wereld dreigt weg te glijden in een spiraal van vernietiging. Als president Obama nog eens telefoneert naar vertegenwoordigers van de EU om de Spaanse banken bij te staan in deze economisch zware tijden, kan wellicht een Europarlementariër hem het onderwerp HAARP eens voorleggen, gekoppeld aan het onderwerp drones. Binnenkort worden ook door de NAVO (zonder voorafgaand overleg met de parlementen van de NAVO-landen) drones in gebruik genomen. Ook
Nederland heeft al drones. Wellicht kan dan ook besproken worden waarom de nieuwe Joint Strike Fighters (JSF) inmiddels bijna één keer zoveel moeten kosten, nog afgezien van de morele schande dat een land gebruik wil maken van zulke gewelddadige gevechtsvliegtuigen, waardoor er straks niet eens meer genoeg geld zal zijn voor de zorg van uitkeringsgerechtigden, zieken en bejaarden. 

Zonnefysici glimlachen om de
zienswijze van Indianen en andere ‘primitieve’ volken dat de zon een levend wezen is dat altijd reageert als het evenwicht op aarde verstoord is.

 Hopi zonnesymbool

De ‘koperen ploert’ mag bezongen worden in poëzie. En de
Griekse zonnegod Helios, de god die alles ziet en hoort, en die bij dageraad in zijn glanzende zonnewagen uit de ooster-oceaan oprijst, overdag langs het firmament trekt en ’s avonds in de wester-oceaan wegzinkt, mag voer zijn voor mythologen, maar niet voor weldenkende fysici.
Fysicus Dieter Broers is overigens van mening dat de hoge geomagnetische activiteit van de zon op dit moment de katalysator is van de herstructurering van de netwerken van ons zenuwstelsel. Hierdoor zou voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid een enorm potentieel in onze hersenen vrijkomen. (Cf. zijn boek Revolution 2012, 2009)
Als dit waar is, dan zouden de zonnestormen wel eens een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een groots transformatieproces. 

Bilderberg en de EU
Steeds meer bewuste mensen in Nederland vragen zich af waarom koningin Beatrix, demissionair premier
Mark Rutte en Alexander Pechtold (D66) naar de Bilderbergconferentie in het Westfields Marriott Hotel te Chantilly   (Virginia) zijn gegaan. Hetzelfde geldt voor België, van waaruit Prins Filip en Karel de Gucht (vrijmetselaar en Europees Commissaris voor Handel) de conferentie bijwoonden. Wie vertegenwoordigen zij? Ongetwijfeld zijn daar de grote problemen van de EU en de euro, de (gemanipuleerde) oorlogen in het Midden-Oosten, de dreigende oorlog met Iran, het zogeheten terrorisme en vele andere urgente zaken besproken, maar voor de zoveelste keer krijgt de burger het gevoel dat hij buitenspel staat en dat sommige volksvertegenwoordigers de machtselite dienen in plaats van de burgers die hen kozen voor een uiterst verantwoordelijke post. Logisch dat dit het vertrouwen van de burger schendt en vervreemding bevordert. De vraag is of al diegenen die de jaarlijkse Bilderbergconferentie bijwonen op de hoogte zijn van de achtergronden van de Bilderbergclub. In een tijd waarin de oude partijpolitiek aan het instorten is en iedereen de mond vol heeft van ‘transparantie’, is de geheimzinnigdoenerij van deze Conferentie onhoudbaar.
Deze tijd vraagt primair om samenwerking vanuit respect voor elkaar en al wat leeft; een uitstijgen boven alle ideologieën, populistische ideeën en eigenbelangen. Deze tijd vraagt om een visie op het geheel, een zicht op de diepere werkelijkheid en mogelijke bestemming van het leven. En dat is iets wat de Bilderbergclub aantoonbaar zeker niet nastreeft.

 
 
Bilderberg en zijn geheimen in het Mariott 2012

Een frisse wind: de G500
Eindelijk begint er onder jongeren een frisse wind te waaien onder de bezielende leiding van
Sywert van Lienden, die op Eerste Paasdag in Buitenhof de G500 lanceerde. Deze groep van 500 jongeren is zich er heel goed van bewust dat de oude manier van politiek bedrijven voorbij is, waarbij het partijprogramma van de ene partij dat van een andere partij bestrijdt of uitsluit en bekvechtende politici op soms beschamende wijze elkaar de loef trachten af te steken en daarbij de voorzitster van de Tweede Kamer als scherm gebruiken. Dit heeft geen enkele levensvatbaarheid meer. Degenen die dit oude model in stand willen houden, houden daarmee tomeloos lijden, ongelijkheid, tweespalt tussen bevolkingsgroepen en talloze frustraties en politieke spanningen in stand. Een zakenkabinet is ook geen oplossing, want zoals het woord al zegt: het gaat primair om zaken en niet om het herstel van de democratie, niet om het vertrouwen tussen de burgers en de overheid, niet om liefde voor al wat is. Burgers zijn heel goed in staat om allerlei dingen in een dorp, stad, provincie, regio of land te regelen en te organiseren als maar eenmaal de krachten ontmaskerd zijn die de verdeel- en heerspolitiek toepassen en als er nimmermeer een Machiavelliprijs wordt uitgereikt.
 
Op weg naar een dictatuur?
Een Europa waarin de specie van liefde en aandacht voor alle burgers ontbreekt, een Europa dat zich boven de uniciteit van landen stelt en primair monetaire belangen nastreeft, is absoluut gedoemd te mislukken. Het protest van de burgers zal straks alleen maar toenemen. Dit protest door eventuele harde maatregelen trachten te breken of de vrije meningsuiting aan banden trachten te leggen, zal niet lukken. Machthebbers mogen niet vergeten dat een dictatuur nog nimmer heeft standgehouden. En zij die menen dat ze in naam van de democratie op gewelddadige wijze ‘democratie’ in andere landen mogen brengen en daar dictators onttronen die ze lange tijd gesteund hebben of zelfs hebben aangesteld, dienen te beseffen dat ze evenzeer schuldig zijn aan het schenden van de mensenrechten als die dictators zelf. 

Overal neemt de repressie toe. Door het nieuwe beleid van Poetin in Rusland krijgen degenen die
demonstraties organiseren of eraan deelnemen zeer hoge boetes, zodat bijna niemand meer zijn mening durft te geven. Ondanks deze aangekondigde strafmaatregel werd er toch gedemonstreerd. Tot nu toe zonder al te grote represailles. Dissidenten wacht in heel wat landen een gevangenisstraf, marteling of ze worden gewoon vermoord. In China, waar de westerse landen zo graag handel mee drijven, heerst een algemeen demonstratieverbod. Bovendien knecht de Chinese overheid op schrijnende wijze het Tibetaanse volk in Tibet, waar de laatste maanden meer dan vijftig boeddhisten zichzelf verbrand hebben vanwege het ontbreken van enig levensperspectief. Binnenkort worden de grenzen naar Tibet voor toeristen gesloten. En wij in het Westen zijn selectief verontwaardigd. Als economische belangen op het spel staan, zwijgen we. Komen we nog wel voor elkaar op? Hoe luid klinkt de stem van de vredesbewegingen? Herkennen we nog in elkaars ogen het ene licht? ‘Hoe laat komt de zon op?’, vroeg de rabbi aan zijn leerlingen midden in de zomer. ‘Om vijf uur,’ zei een van de leerlingen. ‘Fout’. ‘Om half zes,’ zei een ander. ‘Fout’. ‘Kwart voor zes!’ ‘Ook fout. De zon komt op als alle mensen in elkaars ogen hetzelfde licht zien,’ zei de rabbi.

Zijn we op weg naar een dictatuur? Daar waar slechts enkele personen de macht naar zich toegetrokken hebben en alles te zeggen hebben met gebruikmaking van onzichtbare netwerken, is sprake van een dictatuur. (Latijn: dictare = dicteren.) De macht, die in een democratie bij het volk ligt (dat via de afgevaardigden in de volksvertegenwoordiging gezamenlijke doeleinden realiseert), wordt door dictators uitgeschakeld met behulp van een sterke controlerende politiemacht, een beroepsleger, geheime diensten en de media. Een dictatuur is niet alleen het einde van de democratie, maar ook het begin van grote onrust. Want als leden van de familie der mensheid door lange mind control, hersenspoeling en verdeel- en heerspolitiek bereid zijn tegen elkaar te vechten, is niet alleen de democratie vertrapt, maar heeft de mens vooral zijn waardigheid en morele kracht verloren.

De alarmklok luiden
Wanneer de grondwaarden van het mens-zijn ernstig worden bedreigd, is het de taak van gewetensvolle journalisten, filosofen en dragers van de waarden van een cultuur, zoals respect, verdraagzaamheid en eerbied voor het leven, de alarmklok te luiden.
Zij die op geweldloze, vredelievende wijze oprechte kritiek hebben en opkomen voor de waardigheid van mens en natuur, mogen niet zomaar worden weggezet als ‘malloten’, ‘lastposten’, ‘oproerkraaiers’, ‘anarchisten’ ‘staatsgevaarlijke individuen’ of ‘querulanten’. Zij zouden wel eens het zout van een nieuwe beschaving kunnen zijn, een beschaving die niet gebaseerd is op het valse vernis van schijnwaarden, maar op waarden van samen delen, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, oprechtheid, gevoelens van saamhorigheid en verbondenheid met anderen, een andere manier van denken en handelen, samenwerking mét en niet tégen de natuur. Want zoals een en ander nu verloopt kan het niet langer.
Politici die het niet eens de moeite waard vinden om met verontruste burgers in gesprek te gaan, hebben iedere kracht en invloed verspeeld en hebben als enig houvast de gebroken zetel van een reeds verspeelde positie. Zij beseffen niet dat zij mede debet zijn aan het schenden van universele waarden en zijn zo, bewust of onbewust, medeplichtig aan het in stand houden van een gecorrumpeerd systeem.

Het aantal mensen van de Occupybeweging, de indignados (verontwaardigden) en vele anderen groeit met de dag. Infiltratie via geheime diensten om deze bewegingen uit te hollen of uit te schakelen, via het uitlokken van bijvoorbeeld geweldsincidenten, wordt steeds meer ontmaskerd. Dagelijks komen schandalen van de machtselite in de openbaarheid: bonussen, fraude, zedenmisdrijven, misleiding, wangedrag. Ik wil niet generaliseren, want er zijn ook nog integere en betrouwbare bestuurders in onze samenleving. Op hen rust de ethische taak om zich goed te laten informeren over de achtergronden van het wereldgebeuren, waardoor ze des te beter transformaties teweeg kunnen brengen die nodig zijn voor een menswaardige samenleving voordat het te laat is. 

De machtselite, corporatocratie of ‘samenzwering’ houdt kennelijk geen rekening met het effect van ‘de honderdste aap’ (Keynes). Voor hun vrijheid zijn bewuste mensen bereid tot het uiterste te gaan. Zij zullen steeds opnieuw creatieve manieren bedenken als gepoogd wordt hen de mond te snoeren. De droom van de EU lijkt een nachtmerrie te worden.
Wie is hiervoor verantwoordelijk? De burger?

Een Meesterplan van meesters
De Duitse krant Die Welt am Sonntag meldde op 4 juni jl. dat er een
‘Masterplan’ voor de redding van de eurozone in de maak is om uit de crisis te komen. Voor een deel van de Europese Unie zouden andere regels moeten gaan gelden. Een listige manier om te pogen het smeulend vuur van ongenoegen tijdelijk te doven.  

Het kwartet Mario Draghi (voorzitter van de ECB), Herman van Rompuy (president van de EU), José Manuel Barroso (voorzitter van de Europese Commissie) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de eurogroep) gaat de ‘eerste bevindingen’ van dit Masterplan lanceren op de EU-top van 28 juni. Een plan dus van meesters. Schoolmeesters? Zeker niet. De meesters van de EU hebben niet veel op met hun pupillen, de burgers. Het Masterplan belooft de zoveelste ingreep van bovenaf te zijn. Kritische geluiden zijn in deze grote crisistijd natuurlijk niet welkom. ‘Er is geen weg terug,’ zei van Rompuy, ‘alleen voorwaarts.’ Bekende geluiden, die maar al te duidelijk een verborgen agenda openbaren. 

Het ziet ernaar uit dat er binnenkort nog meer macht wordt overgedragen aan Europese instellingen in Brussel, dat er een Europees toezichtsorgaan in het leven wordt geroepen voor de bankensector, dat het beleid van de EU-lidstaten op het gebied van begroting, belasting en buitenland geharmoniseerd wordt en dat er hervormingen komen van de sociale programma’s. 
Het bovenstaande is Orwelliaanse ‘nieuwspraak’ of Tavistocktaal. In alledaagse taal betekent het gewoon dat er een nieuwe coup op handen is, die zorgvuldig is voorbereid via de strategie van verdeel en heers, het scheppen van chaos en het aanwakkeren van onzekerheid en angst.
Op een persconferentie in Sint Petersburg (Rusland) bevestigde Herman van Rompuy het Masterplan in voorbereiding. De macht van Brussel zal versterkt moeten worden en de lidstaten moeten voor de komende vijf tot tien jaar [en natuurlijk ook daarna!] veel van hun onafhankelijkheid inleveren. Er is sprake van een bankenunie, maar ook van een politieke unie, gezien de schrik van de machtselite dat de huidige Unie, die gebaseerd lijkt te zijn op de beslissingsbevoegdheid van de verbonden landen, uiteenvalt. De reeds ingekrompen macht van de regeringen van de aangesloten landen wordt dan definitief overgedragen aan Brussel en een reeks technocraten.
Toen het Masterplan in Duitsland uitlekte, stak er diezelfde dag nog een storm van verontwaardiging op. En die zal straks echt niet zomaar gaan liggen, want wie storm zaait zal storm oogsten. De storm werd aangewakkerd toen
Angela Merkel zich op 7 juni haastte om voor de media te verklaren dat een politieke unie de oplossing zou kunnen zijn van de huidige problemen, wat betekent dat Brussel meer bevoegdheden krijgt.  Het werkelijke doel van de oprichting van de EU wordt door de machtselite niet verteld en past in een veel groter plan: dominantie over en totale controle van alle burgers. (Zie ook
deel 4 van deze Nieuwsbrief.) ‘Das Dritte Reich’, met duizenden trouwe kafkaiaanse slaafse ambtenaren en vazallen (die straks als in een soort Goelagarchipel omgevormd Europa iedereen moeten controleren) komt akelig dichtbij. Zoet gehouden door een ‘zekere’ machtspositie, een goed inkomen en enkele privileges, zullen deze ambtenaren hun taak met precisie uitvoeren.

De grote graai- en grijpcultuur kan alleen maar worden tegengehouden door geweldloos protest, snelle bewustwording en vredelievende acties vanuit de kracht van de geest. De demonische ontwikkelingen kunnen alleen maar gestopt worden door enerzijds inzicht te geven in het demonisch mechanisme en door openbaarmaking van het werkelijke krachtenspel zonder daarbij vijanden te scheppen, en anderzijds door het gunstige vooruitzicht op een volstrekt andere aanpak. Het ‘Masterplan’ komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is geen sprake van ‘toeval’ in de politiek. Het wordt door het EU-kwartet precies op tijd gelanceerd, nu de burger in slaap dreigt te vallen, verdoofd als hij is door chemtrails, inferieur en genetisch gemanipuleerd voedsel, vaccins, mindcontrolprogramma’s en de talloze leugens die via nogal wat media verspreid worden. Op vragen van talloze verontruste burgers over al deze onderwerpen heeft de politiek tot nu toe geen antwoord gegeven en daardoor tallozen in de kou laten staan. Het EK-voetbal, de Tour de France en straks de Olympische Spelen zouden wel eens als scherm gebruikt kunnen worden waarachter de machtselite pijlsnel beslissingen neemt. Mochten er deze zomer onverhoopt ‘toevallig’ dramatische gebeurtenissen plaatsvinden, kijken we daar dan van op? Vanuit de
Olympus kijken de Olympiërs hoe dan ook op het volk neer. 

Zo is het ook geen toeval dat koningin Beatrix, Mark Rutte en Alexander Pechtold werden uitgenodigd voor de Bilderbergconferentie.
Mark Rutte zou het nog wel eens knap lastig kunnen krijgen als hij het Masterplan tijdens de verkiezingscampagne zal moeten verdedigen. Net als de meerderheid van het parlement ziet hij niet veel in de plannen van Angela Merkel, maar er is nog een aantal maanden te gaan voordat de verkiezingen beginnen.
Alexander Pechtold, die voorzichtig positief is over de plannen van een politieke unie en van mening is dat hij het pro-Europabeleid van D66 aan de kiezer kan uitleggen, zou wel eens in een moeilijke positie kunnen komen als zijn partij straks zou instemmen met de overdracht van meer macht naar Brussel. Het grote onbehagen bij nogal wat burgers is op meer gestoeld dan politici wellicht denken. In de komende tijd zal de burger als nooit tevoren de uitspraken van politici volgen, onderzoeken en toetsen. De grote invloed van koningin Beatrix op de totstandkoming van de EU zal ik in het volgende deel van de Nieuwsbrief bespreken, mede aan de hand van het boek Paleis Europa (2007), waarin haar voorbeschouwing is opgenomen en waarvoor hoogleraar recht Geert Mak (die in 2004 de bestseller In Europa schreef) de inleiding verzorgde. Mogelijk zal koningin Beatrix op Prinsjesdag een geheel andere troonrede moeten houden dan die we van haar gewoon zijn. Wellicht verandert Prinsjesdag nog wel eens in ‘Burgersdag’.  De politici zullen als nooit tevoren nauwgezet gevolgd worden door talloze kritische burgers, die het kwartetten om de macht, het azen naar ‘hoge’ posities en het vals spelen volledig doorzien. Eens zal dit kaartenhuis in elkaar storten. Het heeft geen zin om de kaarten tegen de borst te drukken, want sommige mensen kijken er toch dwars doorheen. Ze laten zich niet langer voor joker zetten, buigen niet vanzelfsprekend meer voor een koning en laten zich niet zomaar overtroeven. De tijd van de ‘Magna Carta’ van de waarheid is aangebroken. De tijd van pokeren is voorbij.

In een brief van 30 april 1952  aan een collega schreef Jean Monnet, een van de grondleggers van de Europese Unie:
‘De staten van
Europa moeten geloodst worden naar de superstaat zonder dat de mensen begrijpen wat er gebeurt. Dit kan bereikt worden door opeenvolgende stappen, onder het voorwendsel dat iedere stap een economisch doel dient, maar uiteindelijk onherroepelijk tot een federatie zal leiden.’  (Bron

In Protocol 3 vinden we de blauwdruk van het bovenstaande terug:
‘Ik geef u de verzekering dat we vandaag de dag niet ver meer van ons doel verwijderd zijn. Nog maar even, en de cirkel van de symbolische slang – het symbool van ons volk – zal gesloten zijn. Op dát moment zullen alle staten van Europa er als in sterke klauwen in opgesloten zijn.’

In het volgende deel van deze Nieuwsbrief zullen we hier verder op ingaan en tevens aantonen dat de EU wortels in het nazisme heeft. Moge velen wakker worden en, gesteund door wijsheid, opkomen voor de ware vrijheid van de mens door de keten van onwaarachtigheid en leugens te verbreken, die een zware last is geworden voor de bewuste burger. Moge oprechte politici opstaan en als nooit tevoren hun stem laten horen zonder verdeeldheid te zaaien. Moge de liefde en het respect voor al wat leeft terugkeren in de harten van hen die ernaar verlangen, maar er mogelijk nog niet voor uit durfden te komen.

     

© Marcel Messing, 18 juni 2012

Lees ook:
Nieuwsbrief 2012 van Marcel messing deel 1
Nieuwsbrief 2012 van Marcel Messing deel 2
Nieuwsbrief 2012 van Marcel Messing deel 3
Nieuwsbrief 2012 van Marcel Messing deel 4