Teksten ter inspiratie april 2021


Het hart is de zetel van alle schepsels, het fundament.
In het hart zijn alle schepsels gegrondvest.
Brihad-Āranyaka Upanishad 1:7

 

Je bezit niets.
Alles om je heen is tijdelijk, 
behalve de liefde in je hart, die is eeuwig.

*

Wanneer jij je hartenlied zingt, 
reageren mensen in wie het meeklinkt 
en kun je samen dansen.

 

Er zijn drie soorten liefde:
De eerste is oppervlakkig en huist in de onderbroek.
De tweede huist in het hoofd en daarmee zoek je 
naar wat bij je past om je levensweg aan te vullen.
De derde woont in het hart, is betoverend 
en stelt je in staat meer en meer te omvatten, 
deze liefde is eindeloos.
Anoniem

*

Dit is mijn Zelf binnen in het hart. 
Het omvat elk handelen, elk verlangen, elke geur en smaak. 
Het omgeeft de hele wereld, 
alles wat hier is, zonder dat het spreekt, onaangeraakt.
Als ik van hier heenga zal ik opgaan in Dit.
Chāndogya Upanishad III, 14: 4


 

Vrede in het hart 
is als een boom vol bloesems 
die de lente inluidt.
Marianne

*

Wat je zoekt als ziel heeft jou al lang gevonden.
Anoniem

 

Ik ben de holte in de fluit waar de adem van Christus doorheen blaast.
Luister naar Zijn muziek.
Hafiz

*

Als je hart een vulkaan is kun je niet verwachten 
dat er bloeiende bloemen uit je handen komen.
Kahlil Gibran

 

Vriendelijke woorden verzachten harten die van steen zijn.
Harde woorden verharden harten die zacht als zijde zijn.
Al Ghazali

*

Dan licht het hoogste punt van het hart op 
en met dat licht verlaat het Zelf het lichaam, 
via het oog, het hoofd of een andere lichaamsopening. 
Na het vertrek van het Zelf verlaat de levensadem het lichaam 
en daarna de andere levensstromen. 
Vervolgens versmelt het Zelf met intelligentie 
en gaat alles wat bestaat uit intelligentie met hem heen. 
Dan nemen de kennis die het heeft opgedaan en 
zijn handelingen bezit van hem, 
alsook zijn vroegere ervaringen.
Brihad-Āranyaka Upanishad IV, 4: 2

 

Naarmate het lot zich ontvouwt, groeit je autonomie als mens.
Alles komt in je leven naar de maat van deze wasdom.
Maar je mag niets vasthouden, want je behoort niet tot de wereld der materie.
Zoek dus geen kunstmatige rijkdom,
Want enkel de fontein van het hart kan je dorst lessen.
Hajjar Gibran.

*

De ruimte die binnen in de persoon is, is de ruimte in het hart. 
Dat is het volledige, het onveranderlijke. 
Chāndogya Upanishad III, 12: 9

 

Het hart telt honderdeneen kanalen.
Een ervan beweegt omhoog naar de kruin van het hoofd.
Wie hierlangs opstijgt, bereikt onsterfelijkheid.
De overige kanalen voeren wie heengaat naar overal elders.
De overige voeren naar overal elders.
Chāndogya Upanishad VIII, 6: 6

*

De loop van de geschiedenis kan afhangen van 
één verandering in het hart van één mens.
Want het is in de eenzame ziel van het individu 
dat de strijd tussen goed en kwaad wordt uitgewerkt 
en uiteindelijk oplost in niet twee.
Anoniem

 

Iemand vroeg me naar mijn godsdienst…
Ik zei: ‘Alle paden die naar het licht leiden’.

*

Hoor deze waarheid!
Zoals uit een laaiend vuur duizenden vonken opspatten 
die niets anders zijn dan dat vuur, 
zo komen uit het Onvergankelijke de ontelbare schepsels voort. 
En in Dat gaan ze weer terug.
Mundaka Upanishad II, 1: 1

 

Zoals een bij nectar verzamelt 
zonder de kleur en geur van de bloem te schaden, 
zo beweegt de wijze zich door deze wereld.
Boeddha

*

Door met het denken 
de zintuigen het hart binnen te voeren, 
steekt de wijze met het reddingsvlot van het Ene 
de angstwekkende, woelige wateren over.
Shvetāshvatara Upanishad II: 8

 

Het leven is een reis, 
tijd een rivier, 
de deur staat op een kier.
Anoniem

 

Ik heb het je toch gezegd!
Lieve groetjes, je intuïtie.