het verloren woord
 

woorden
lang geleden gestorven
in het grafvan mijn verdroogde mond 


vanuit halfvergaan gehemelte
trachtte taal af te dalen 
 

verloren woord
verbrijzeld
in lege lettergrepen
dode stof
verwaaiend
in eindeloze wind 
 

stilte daalde af
in opstijgen
van een laatste kreupel woord
veroverde zonder interpunctie
heel het gespiegeld universum 
 

spraak
overgenomen door stilte
ongemerkt
buiten dichters en puristen om 
 

entropie rolde alles op
in camera obscura van de tijd
alfa en omega
verslagen door het sprakeloze 
 

het laatste alfabet opgebroken
in verpletterende stilte
die voorafgaat
aan het verloren woord

© Marcel Messing 2013