Mededeling:
Website www.wijwordenwakker.org gaat verdwijnen


 
De website www.wijwordenwakker.org heeft de afgelopen 12 jaar veel informatie mogen verschaffen maar het is nu tijd om dit af te ronden. De informatie over de wereld, de machten en krachten die daarin spelen was noodzakelijk om tot inzicht te komen over onze eigen plaats op dit wereldtoneel. Dit inzicht laat ons zien dat het hoog tijd is voor de weg naar binnen.

We zenden bij deze een warme groet naar al die lezers die de site bezochten en het werk eraan de moeite waard hebben gemaakt. 

Dankbaar blikken we terug op de jaren dat we deze site hebben mogen sturen en vullen. Dat kon alleen maar dankzij de inzet van alle mensen die hieraan meegewerkt hebben. 

Per 1 maart 2019 zal de site www.wijwordenwakker.org verdwijnen van het internet.